ദുഃഖം , വാന്‍ഘോഘിന്റെയും പിന്നെ…

Posted: 19/06/2011 in Art, Drawings
Tags: , , ,

ഓരോ ദിവസവും ഓരോ പോസ്റ്റുകളായി ഈ വെബ് ലോഗ് മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോവണമെന്ന ആഗ്രഹമാണ് ഇപ്പോഴെനിക്കുള്ളത്. എന്നും എന്തെങ്കിലും എഴുതാനുണ്ടാവുമോ എന്നെനിക്കറിയില്ല. അപ്പോള്‍ മുന്‍പ് വരച്ച ചിത്രങ്ങളൊക്കെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനും ഈ ഇടം ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് തോന്നി.

ചിത്രങ്ങള്‍ നോക്കിവരയ്ക്കല്‍ എന്റെ ഒഴിവുസമയവിനോദമായിരുന്നു. (ആയിരുന്നു :(). പെന്‍സിലും പേനയും റബ്ബറും (മുന്‍പന്തിയില്‍ തന്നെ)ഉപയോഗിച്ച് കുറച്ചെണ്ണമൊക്കെ ഞാന്‍ വരച്ചുകൂട്ടി. അതിലൊന്നാണിത്. വരച്ചു തീര്‍ന്ന ചിത്രത്തെ ഒറിജിനലുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നതിലുമധികം എന്റെ തന്നെ പഴയചിത്രങ്ങളോടാണ് ഞാന്‍ താരതമ്യപ്പെടുത്താറെന്നതിനാല്‍ ഒരിക്കലും ജാള്യം തോന്നിയിരുന്നില്ല.

വിന്‍സന്റ് വാന്‍ഘോഘ് വരച്ച SORROW എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ പകര്‍പ്പാണിത്. ദെ ഗ്രേറ്റ് ആര്‍ടിസ്റ്റ് സീരിസില്‍ ഇറങ്ങിയ വാന്‍ഘോഘ് എഡിഷനില്‍ നിന്നാണ് ഞാനീ ചിത്രം കണ്ടത്.  ആ മഹാകലാകാരന്‍ വരച്ച ഒറിജിനല്‍ ചിത്രം എത്ര മഹത്താണെന്നറിയാന്‍ ഇവിടെ ഞെക്കുക. ഈ ചിത്രമായിരുന്നില്ല എനിക്ക് നോക്കി വരയ്ക്കാന്‍ കിട്ടിയത് എന്നത് കഷ്ടമായിപ്പോയി. ഇതെങ്ങാനുമാണേല്‍  ഞാന്‍ ……… 🙂 🙂 🙂

Advertisements

ഇനി നിങ്ങള്‍ പറയൂ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s