ചിത്രം വരയ്കുന്നവര്‍

Posted: 12/05/2012 in Literature
Tags:

പടര്‍ന്നുപൊന്തിയ കടലാസില്‍

ഒരിടത്തൊരച്ചനും  മകനും കൂടി 

ഒരു മാവുവരച്ചു. 

മാവിന്റെ ഇങ്ങേക്കൊമ്പില്‍ 

കൂടുകാക്കുന്ന ഒരു കാക്ക

മാവിന്റെ അങ്ങേക്കൊമ്പില്‍ 

പാട്ടുപാടുന്ന ഒരു കുയില്‍ 

ഹായ് ഹായ് ഹായ്…

കാക്കയെ നോക്കി കുട്ടി തുള്ളിച്ചാടി. 

കൂയ് കൂയ് കൂയ്…

പാട്ടുകേട്ട് അവന്‍ കൂക്കിവിളിച്ചു.  

ദേഷ്യം പിടിച്ച കാക്ക 

ചിത്രത്തില്‍ നിന്നിറങ്ങി 

അവനെ കൊത്താന്‍ പറന്നു വന്നു.

ഇതുകണ്ട് അച്ചന്‍ കാക്കയെ കല്ലെറിഞ്ഞോടിച്ചു.  

പേടിച്ചുപോയ കുയില്‍ 

വേഗം അപ്പുറത്തെ പറമ്പിലേയ്ക്ക് പാറിപ്പോയി.

കുയിലിന്റെ പിന്നാലെ കുട്ടി പോയി

കുട്ടിയുടെ പിന്നാലെ അച്ചന്‍ പോയി. 

ചിത്രത്തിലിപ്പോള്‍ മാവു മാത്രം …  

പടര്‍ന്നുനിക്കുന്ന ആ മാവിന്റെ ചോട്ടിലിരുന്ന് 

രണ്ടു കുണ്ടന്മാര്‍ ചിത്രം വരയ്ക്കാന്‍ തുടങ്ങി.

മാവിന്റെ  ഇങ്ങേ വശത്ത്

പൊന്നണിഞ്ഞൊരു പെണ്ണ്‌ !!

മാവിന്റെ അങ്ങേ വശത്ത്

പമ്മിനിക്കുന്നൊരു കള്ളന്‍ !!

Advertisements

ഇനി നിങ്ങള്‍ പറയൂ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s