കുങ്കുമപ്പൂ.

Posted: 02/01/2013 in Literature
Tags: , , , ,

കുങ്കുമപ്പൂ.

ചുവന്ന കുങ്കുമപ്പൂ.

നിറത്തിലല്‍പം ഉശിരുള്ളതിനാലാവാം തെക്കന്‍ മലബാറിലെ നാട്ടുല്‍സവങ്ങളിലെ വെളിച്ചപ്പാടന്മാര്‍ക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട പൂവാണിത്.

Advertisements

ഇനി നിങ്ങള്‍ പറയൂ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s