നിരാശ

Posted: 17/03/2013 in Literature

യാത്രചെയ്യുന്നതിനേക്കാള്‍ അധ്വാനമുള്ള കാര്യമാണ് അതിനെപ്പറ്റി നാലക്ഷരം എഴുതുകയെന്നത്.

Advertisements
Comments
  1. കറക്റ്റ്

ഇനി നിങ്ങള്‍ പറയൂ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s