ഒരു പാവം കൊറ്റി

Posted: 03/05/2015 in Birdwatching
Tags: , , , , , ,

കൊറ്റിവർഗക്കാരിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും പരിചയമുള്ള പക്ഷിയാണ് കുളക്കൊക്ക് അഥവാ Indian Pond Heron ( Ardeola grayii ). മഴക്കാലമാവുമ്പോൾ കക്ഷിയുടെ ഇണചേരൽക്കാലം തുടങ്ങും. അതിനായുള്ള ഒരുക്കവും മുൻകൂട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്

DSC01303

ശരീരത്തിന്റെ പുറത്തുള്ള ചെമ്പൻ നിറം, കൊക്കിലെ മഞ്ഞയും കരിമ്പച്ചയും, ഒക്കെ കാണുക. പടത്തിലില്ലെങ്കിലും രണ്ട് നാടത്തൂവലുകളും കൂടി ഈ അവസ്ഥയിൽ മുളച്ചുപൊന്തും

Advertisements

ഇനി നിങ്ങള്‍ പറയൂ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s