ഞാനാരാ ?

ഞാനാരാ എന്ന ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം വളരെ ലളിതമാണ്. കേരളത്തില്‍ ജനിച്ച് കേരളത്തില്‍ വളര്‍ന്ന് കേരളത്തില്‍ത്തന്നെ ജീവിക്കുന്ന ഒരാളാണീ ഞാന്‍. അതോണ്ടന്നെ പങ്കാളിയില്‍ നിന്നും കുട്ടിയില്‍ നിന്നും മോട്ടിച്ചെടുത്ത സമയമുപയോഗിച്ചാണ് നെറ്റെഴുത്തും മറ്റെഴുത്തുകളും ഞാന്‍ നടത്തുന്നത്. ബാക്കിയൊക്കെ വഴിപോലെ പറയാം.

Advertisements

ഇനി നിങ്ങള്‍ പറയൂ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s