Archive for the ‘Photography’ Category

An unccommon but not rare scene from the cost of #Kerala during the #Winter. Two different species of #bird . The #Whimbrel and the #Godwit. Still these #Birds feeds together, walks together and flies together.

What a #friendship.

Photo taken by Arun Bhaskaran on #September #2018

മംഗോളിയൻ മണൽക്കോഴി, പാമീർ മണൽക്കോടി.

വീട്ടിൽ വിരളമായി മാത്രം എത്തുന്ന അതിഥിയാണ് ഇരട്ടത്തലച്ചി. ഇത്തവണ നോക്കുമ്പോൾ കാട്ടുപൂക്കൾ നിറഞ്ഞ ചെടികളിലെ ചെറിയ പഴങ്ങൾ രുചിക്കുകയായിരുന്നു ഇവ. അതിനിടയിൽ ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരിടത്ത് സ്ഥിരം സന്ദർശകനായ നാട്ടുബുൾബുളും എത്തിയിരിക്കുന്നു

നാട്ടുബുൾബുൾ (  Red vented Bulbul)

DSC02477

ഇരട്ടത്തലച്ചി ബുൾബുൾ ( Red Whiskered Bulbul)

DSC02478